Livet och Bibeln : Bibelsamtal om relationer

Stefan Klint, Karin Långström Vinge, Lina Sjöberg
  • 96 sidor
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Art.nr: 52635360

Livet och Bibeln – bibelsamtal om relationer lyfter fram familjebegreppet, vänskap och lojalitet, sexualitet, brustna relationer, relationen mellan människor och djur samt relationen till livet i stort och till Gud.

Bibelns människor brottades med samma frågor om livet som vi. De ställde samma frågor om livets mening, om varför vi finns, vart vi är på väg och hur vi ska kunna leva ett gott liv.

Liknande titlar