NYHETER FRÅN VERBUM

08 September 2016

Varje barns rättigheter – också i kyrkan

Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990, och 2018 blir den dessutom svensk lag. I alla situationer där vuxna har ansvar för barn har de också ansvaret för att konventionens ord blir verklighet: barnets bästa, barnets rätt att göra sig hört, barnets rätt till religionsfrihet ... Lars H Gustafsson berättar i boken Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan om vad det kan innebära i Svenska kyrkans församlingar.

17 Augusti 2016

Nya bilderböcker om gemenskap och fördomar

Höstens två första böcker på Verbum är bilderböcker – en del av förlagets satsning på resurser för föräldrar, pedagoger och andra som vill ta barns frågor på allvar.– Biet som inte ville dela med sig är en berättelse om att upptäcka gemenskap, och Superfarlig! kan vara en hjälp att tala om fördomar och förutfattade meningar, säger utgivningschefen Jonas Eek. Men mest av allt är de underbara högläsningsböcker!

Alla nyheter