FÄRGLÄGGNINGSBLAD

Illustrationer Kyrkokalendern 2019-2020

Här kan du ladda ned färgläggningsblad till barnens gudstjänst!

December


1 söndagen i advent

2 söndagen i advent                      

3 söndagen i advent                          

4 söndagen i advent                      

Juldagen                                            

Annandag jul                                    

Söndagen efter jul                          

Januari


Nyårsdagen                                      

Söndagen efter nyår                      

Trettondedag jul                             

1 söndagen efter trettondedagen 

2 söndagen efter trettondedagen 

3 söndagen efter trettondedagen

Februari


Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag                                                                 Fastlagssöndagen                           

 

Mars


1 söndagen i fastan                        

2 söndagen i fastan                        

3 söndagen i fastan

Jungfru Marie bebådelsedag          

 5 söndagen i fastan                        

April


Palmsöndagen                                 

Skärtorsdagen                                     

Långfredagen                                  

Påskdagen                                        

Annandag påsk                                

2 söndagen i påsktiden                 

3 söndagen i påsktiden                 

Maj


4 söndagen i påsktiden                 

5 söndagen i påsktiden                 

Bönsöndagen                                      

Kristi himmelsfärds dag

Söndagen före pingst                        

Pingstdagen

 

Juni


Annandag pingst

Heliga trefaldighetsdag

1 söndagen efter trefaldighet

Midsommardagen                          

Den helige Johannes döparens dag                                                                

3 söndagen efter trefaldighet     

 

Juli


     
Apostladagen                                      

Kristi förklarings dag 

 

Augusti


10 söndagen efter trefaldighet       

11 söndagen efter trefaldighet 

12 söndagen efter trefaldighet   

 

September


13 söndagen efter trefaldighet   

15 söndagen efter trefaldighet   

16 söndagen efter trefaldighet   

 

Oktober


Den helige Mikaels dag

Tacksägelsedagen                              

19 söndagen efter trefaldighet   

20 söndagen efter trefaldighet   

Alla helgons dag                              

 

November


Söndagen efter alla helgons dag               

22 söndagen efter trefaldighet                            

Söndagen före domssöndagen   

Domssöndagen