Gudspärlan

Detta är Pärlornas pärla, Existensens hemlighet,

Alltings ursprung och mål, Evighetens närvaro i

allt. Här förvaras ditt hemliga namn, här är ditt

hem, här är du älskad, känd och förstådd.

 

Rör vid Gudspärlan:

 

Du är gränslös.

Du är nära.

Du är ljus

och jag är din.

Till dig vänder jag mitt ansikte.

Du torkar mina tårar …

Du är mitt hopp och min längtan …

Första tystnadspärlan

Mellan Gud och dig

Denna pärla är tecken för den tystnad som är

kärleksfull uppmärksamhet. Andas in helig närvaro

och andas ut allt som splittrar och oroar.

Andas in godhet och andas ut ondska, andas

in livsmod och andas ut uppgivenhet, andas ut

trötthet och andas in livslust, andas in hopp.

Du har kommit till vandringens första rastplats,

fortfarande nära ljuset som innesluter allt.

Låt din själ komma till ro.

 

Rör vid Tystnadspärlan

 

Jag andas ut oro,

jag andas in frid.

Jag andas ut buller,

jag andas in stillhet.

Jag andas ut mörker,

jag andas in ljus.

Uppståndelsepärlan

Nu närmar vi oss trons och resans mål, som är

sanningen och ljuset. Här är ljusets port, där

tid och rum upphör. Den tomma graven berättar

om uppståndelsen där mörker vänds till ljus,

död till liv. Natten har blivit en ny dag.

 

Du rör vid den vita Uppståndelsepärlan

 

Guds heliga Ande blåser sin vårvind över

det vissnade livet.

Du anar en ny himmel och en ny jord.

Här är inte längre avsked utan möte,

här är inte skilsmässa utan förening.

Här är inte avstånd utan närhet.

Här är inte död utan liv.

Här finns ingen tid.

Här är evighet.

Här är närhet.

Här fattas ingenting.

Gud är allt, överallt.