Frågor för diskussion

  • Hur synliggörs det diakonala arbetet i vår församling?
  • Hur arbetar vi med omvärldsspaning?
  • Vilka områden ser vi i vårt sammanhang som diakonin behöver fokusera på och hur ska vi prioritera i arbetet?