Dop och dopundervisning

Dopundervisningen är en av kyrkans stora utmaningar – undervisningen inför dopet, och undervisningen om vad dopet är och om vad det innebär för var och en av oss att leva i vårt dop. Låt böckerna hjälpa till!