Film och religion

Film och religion

  • 329 sidor
  • Utgiven: 2005
  • ISBN/Art.nr: 70853074
Ej i lager
Den här antologin möts teologi, filosofi, sociologi, psykologi, filmvetenskap och litteraturvetenskap för att erbjuda verktyg att undersöka vad som är en av vår tids mest angelägna andliga frågor: Vem skriver manus till mitt liv?
Tomas Axelson är aktuell med sin doktorsavhandling i religionssociologi; Film och mening: En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor