Pastoralteologi

Här finner du böcker som påminner om hur teologisk vision och pastoral verklighet hör ihop och som på konkreta sätt hjälper dig att vara diakon, pedagog, präst eller medhjälpare. Få stöd i ditt arbete genom vår utgivning.