Hej Jorden Smakprov
Från 109 kr

Hej Jorden

  • 32 sidor
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Art.nr: 52637036
  • 1 ex: 159 kr/st
  • 3 ex: 139 kr/st
  • 10 ex: 109 kr/st

Hej Jorden är en klimatsmart berättelse för barn i förskoleåldern. Boken passar i barngrupper och pedagogiska samtal om miljö och klimat.

Författaren Michael Foreman berättar på ett lättförståeligt och uttrycksfullt sätt med text och illustrationer om hur jorden påverkas av klimatförändringar. På ett lekfullt sätt ger Hej jorden uppslag till samtal om hur barnen, tillsammans och som enskilda personer, kan göra skillnad och ta ansvar i att motverka klimatförändringarna.

PRESS:

"Informationen är lekfullt framställd utan att förlora allvaret i ämnet, och kan säkert inspirera till funderingar kring hur vi, tillsammans, kan göra skillnad och påverka klimatförändringen. Boken Hej Jorden! kan med fördel ingå i såväl temaarbete på förskolan/skolan som i vardagliga och spontana samtal."  Annika Malm, BTJ-häftet nr 24, 2017.

”På ett tydligt pedagogiskt vis blir vi upplysta om hur jordens klimat påverkas bland annat av de gifter som dagligen släpps ut. Det är ett ganska tungt budskap,men utan hopplös  underton. I stället belyser bokens författare hur varje medborgare kan hjälpa till att värna om jordens resurser.” Synneve Hagström, Miljömagasinet nr 43, oktober 2017.