Bibel för alla

Bibel för alla

  • 272 sidor
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Art.nr: 52634592

Bibel för alla är en bra läsa-lätt-bibel. En bibel för de som av olika skäl har svårare att ta till sig texten i den vanliga Bibeln. Innehållet och illustrationerna är desamma som i Bibel för barn , men omslaget och inledningssidorna är anpassade för vuxna läsare.