Böcker för hela församlingen

Kyrkan är en självklar plats för samtal och en plats som rymmer hela livet. Våra böcker vill bjuda in till fördjupning- både genom enskild läsning och gemensam reflektion i verksamheter och samtalsgrupper för olika åldrar.