Tillitens gemenskap inspirerar till mod att våga möta det som skaver

"Det känns roligt att boken har använts på det sätt jag hoppades; att den har väckt relevanta frågor och satt igång en nödvändig process"