Barn som sörjer

  • 88 sidor
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Art.nr: 52635414

Barn som sörjer är en insiktsfull, empatiskt och konkret bok om barn i sorg. Många vuxna inom skola och barnomsorg har svårt att hantera barns sorg. Det ställer större krav på föräldrar och andra vuxna som t ex kyrkans medarbetare, kuratorer och psykologer att försöka hjälpa barnet, och föra en dialog med skolan och förskolan. 

En lättillgänglig och konkret handbok för alla som möter sörjande barn.

Liknande titlar