Ekonomiskt stöd i församlingen

  • 96 sidor
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Art.nr: 52635582

Det blir allt vanligare att enskilda personer och sociala aktörer vänder sig till Svenska kyrkans församlingar för ekonomiskt stöd. Och en av församlingens viktigaste diakonala uppgift är att stödja de som behöver hjälp. Men man kan inte bara tänka med hjärtat. Det är viktigt att församlingen utformar en medmänsklig – och professionell – strategi för hur det ekonomiska stödet ska fördelas.

Ekonomiskt stöd i församlingen är en lättillgänglig vägledning, fylld med levande exempel och handfasta råd.
Boken ger också en utmaning att fundera över: hur gör vi i vår församling, utifrån dem vi är?

Ur innehållet:
· Ekonomiskt stöd ur ett historiskt perspektiv
· Samhällets övriga välfärdsaktörer
· Socialtjänstens uppdrag
· Varför arbeta med ekonomiskt stöd
· Vilka ska församlingen hjälpa
· Administrativa rutiner
· Akuta situationer
· Att vara en länk och en röst