Själavård, del 2

Själavård, del 2

  • 264 sidor
  • Utgiven: 1998
  • ISBN/Art.nr: 52626320

Boken Själavård, del 2 behandlar den enskilda själavårdens innehåll och tar upp samtal som förbereder dop, konfirmation, vigsel och begravning, samtal som är en del av prästens/pastorns församlingsvårdande verksamhet. Boken tar även upp teman som skuld, tvivel, relationer, drömmar. Liksom i Själavård, del 1, förekommer det många konkreta samtalsexempel.

Liknande titlar