Dopboken

Dopboken

  • 32 sidor
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Art.nr: 52634981

Dopboken innehåller texter som riktar sig till de nyblivna föräldrarna. Det är många känslor som väcks när ett barn kommer till världen. Alla människor i barnets närhet får vara med om nya upplevelser.

För många blir också dopet aktuellt. Här finns också bilder, böner och bibelberättelser, sång- och psalmtexter som knyter an till ordningen i dopgudstjänsten i Svenska Kyrkan. Dopboken är en god hjälp att ha med vid samtalet om dopet och blir en fin gåva från församlingen. Den blir också en påminnelse och hjälp till föräldrarna efter dopet.

Mjukband 32 sidor