Åke Bonnier

Åke Bonnier | © Foto: Greger Hatt

Åke Bonnier är präst i Svenska kyrkan och biskop i Skara stift sedan 2012 och eo hovpredikant. Av påven Benediktus XVI har han utnämnts till kommendör av Gregorius den stores orden (hedersutnämning för ekumeniska insatser).

Titlar av Åke Bonnier