Alison Ritchie

Alison Ritchie

Alison Ritchie är barnboksförfattare och arbetar också som frilansredaktör. Hon har gett ut en lång rad bilderböcker på engelska, och många av dem har också blivit översatta till andra språk. Bor i Oxfordshire i England.