Anders Bäckström

Anders Bäckström

Anders Bäckström är präst och professor emeritus i religionssociologi vid Uppsala universitet. Han har tagit initiativ till diakoniprojekt vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet och till projekten Från statskyrka till fri folkkyrka och Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv samt tillsammans med Juridisk fakultet till forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. 

Titlar av Anders Bäckström