Anders Jarlet

Anders Jarlet

Anders Jarlet är teologiedoktor och professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Han arbetar som redaktör för Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) och är föreståndare för Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA).