Anders Wejryd

Anders Wejryd

Anders Wejryd var Svenska kyrkans ärkebiskop 2006-2014.  Han är mycket engagerad i klimatfrågan och tog initiativet till Interfaith Climate Summit, ett ekumeniskt möte för att uppmärksamma jordens klimatförändring. Sedan 2013 är han President för region Europa i Kyrkornas världsråd.

Titlar av Anders Wejryd