Andreas Linderyd

Andreas Linderyd

Andreas är doktorand i internationell marknadsföring. Han har, tillsammans med Carl Henric Svanell, skapat boken Tro - en politisk kraft. Som skribenter till boken har de samlat flera ledande personligheter inom kyrka, media, akademi och kultur.