Anna Davidsson Bremborg

Anna Davidsson Bremborg

Anna Davidsson Bremborg är präst och docent i religionssociologi. Hennes forskning rör religion i samtiden och fokuserar på två områden; dels frågor kring död, begravning och minnen, dels pilgrimsvandringar och religiös turism. 2002 disputerade Anna Davidsson Bremborg med sin avhandling om begravningsentreprenörer och antogs som docent 2010. Hon blev utsedd till Årets förnyare i Svenska kyrkan 2012.