Arne Fritzson

Arne Fritzson

Arne Fritzson är teologie doktor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning Uppsala (2004), socionom (1987) och pastor i Equmeniakyrkan. Han är dessutom verksam som föreläsare och skribent och har en ekumenisk bakgrund inom bland annat Kyrkornas Världsråd.