Broder Roger

Broder Roger

Broder Roger var 25 år och andra världskriget pågick för fullt när han kom cyklande till en byn Taizé i Bourgogne i Frankrike, som då var ockuperat av tyskarna. 

Broder Roger gömde där undan utsatta personer, bland annat judar, från den tyska ockupationsarmén och hjälpte dem att ta sig över gränsen till Schweiz. 1942 tvingades han att fly från den nazistvänliga Vichyregimen. 1944 tog han sig tillbaka tillsammans med tre bröder för att ta hand om barn som kriget hade gjort föräldralösa. Kommuniteten Taizé startades under påsken 1949.

2005 mördades broder Roger i Taizé inför tusentals besökares ögon under kvällsbönen, av en psykisk sjuk kvinna.

Titlar av Broder Roger