Carl Reinhold Bråkenhielm

Carl Reinhold Bråkenhielm

Carl Reinhold Bråkenhielm är seniorprofessor vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har bland annat studerat aktuella livsåskådningar och genomfört empiriska studier om deras spridning och innehåll bland människor i allmänhet i Sverige. Han har också ägnat sig åt filosofisk livsåskådningsforskning och leder för närvarande ett utbildnings- och forskningsprojekt om förhållandet mellan naturvetenskap och religion.

Titlar av Carl Reinhold Bråkenhielm

Liknande titlar