Christer Hedin

Christer Hedin

Christer Hedin är religionshistoriker och universitetslärare i Stockholm. Som forskare har han huvudsakligen studerat kristendomens och islams teologi. Han har tidigare varit verksam vid Sveriges Radio. 

Titlar av Christer Hedin