Ernst Baasland

Ernst Baasland
Ernst Baasland utnämndes 1998 till biskop i Stavanger, Norge, varpå han också prästvigdes. Han är professor i Nya testamentet.

Titlar av Ernst Baasland