Göran Bexell

Göran Bexell

Göran Bexell är född 1943 i Högsby. Han härstammar från den småländska prästsläkten Bexell och är son till kyrkoherde Bertil Bexell och Hillevi Rydeman. Göran Bexell disputerade i etik 1975 och är sedan år 1990 professor i samma ämne vid Lunds universitet. Han var ledamot i Högskoleverkets styrelse 2003-2006 och är sedan 2007 ordförande i Sveriges universitets-och högskoleförbund, SUHF, som företräder samtliga universitet och högskolor i Sverige. Bexell fick år 2004 H.M.Konungens medalj 12:e storleken i serafimerordens band.

 

Titlar av Göran Bexell