Göran Möller

Göran Möller

Göran Möller är docent i etik vid Uppsala universitet, och teologie doktor. Hans avhandling (1986) handlar om värdering av risker. Han har publicerat böcker om förhållandet mellan etik och kristen livstolkning samt dygdetik. Tillsammans med Carl Reinhold Bråkenhielm är han redaktör för Tala om försoning och Liv i försoning