Hans Johansson

Hans Johansson

Hans Johansson var bibellärare och pastor och jobbade under senare delen av sitt liv med kurser och retreater på Bjärka-Säby. Han arbetade dessförinnan med församlingsgrundande verksamhet i Stockholm och som lärare på Telogiska Seminariet i Örebro. Hans avled 57 år gammal, 2008.