Jayne Svenungsson

Jayne Svenungsson

Jayne Svenungsson är professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap Lunds universitet. Hon kombinerar teologiska, filosofiska och historiska ämnen, och hennes forskning rör sig i tvärsnittet mellan dessa tre fält. Jayne Svenungssons doktorsavhandling behandlade den förnyade filosofiska diskussionen om gudsbegreppet i ett idéhistoriskt perspektiv. Jayne Svenungsson är sedan 2017 ledamot i Svenska Akademien på stol 9.

Titlar av Jayne Svenungsson