John L Bell

John L Bell

Prästvigd för Church of Scotland och anställd av Iona Community, en ekumenisk rörelse med centrum i Glasgow. John har producerat flera samlingar med sånger och hymner. Som ett uttryck för Iona Communitys ambition att förnya den kristna kyrkan ägnar man sig åt att skapa nya sång- och musiktaditioner för kyrkan, anpassade till en modern kontext