Författare

Johnny Jonsson

Johnny Jonsson

Johnny Jonsson är tidigare högskolelektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Han har under 30 år undervisat i exegetisk teologi, Nya testamentet. Mellan åren 1975 till 1981 var han biträdande sekreterare vid Bibelkommissionen i Uppsala med arbetsuppgifter främst inom den nytestamentliga enheten.

Titlar av Johnny Jonsson