Karin Rubenson

Karin Rubenson

Karin Rubenson är präst i Svenska kyrkan occh numera forskare vid avd. för kyrkoliv på Kyrkokansliet i Uppsala. Hon har en bakgrund inom Rädda Barnen samt som konfirmand- och barnledare.

Titlar av Karin Rubenson

Liknande titlar