Karin Skogberg Ankarmo

Karin Skogberg Ankarmo

Karin Skogberg Ankarmo är verksam i Västermalms församling och Immanuelskyrkan i Stockholm samt aktiv i Svenska kyrkans Gosskörsförening och i Stockholms stifts Kyrkosångsförbund. Hon har organist- och kantorsexamen.