KG Hammar

KG Hammar

KG Hammar är gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet. Tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Titlar av KG Hammar