Kristina S Furberg

Kristina S Furberg

Kristina S Furberg är diakon och lyriker. Hennes inriktning är text för tonsättning och bruk inom församlingens ram; psalm, kör och solosång. Kristina är initiativtagare till psalmportalen.se