Lasse Svensson

Lasse Svensson

Lasse Svensson är kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Han har sin bakgrund inom Metodistkyrkan i Sverige, där han prästvigdes 1997. Innan han tillträdde tjänsten som kyrkoledare var han processledare för den process som ledde fram till bildandet av Equmeniakyrkan. Foto: Håkan Flank

Titlar av Lasse Svensson