Lise Trap

Lise Trap

Lise Trap är teolog och har arbetat i den danska folkkyrkan i 25 år. Hon har tidigare varit fängelsepräst och är idag kyrkoherde i en församling och företagspräst för Roskilde stift. Lise Trap är även utbildad inom själavård och gestaltterapi och leder en sorgegrupp.

Titlar av Lise Trap