Magnus Abrahamson

Magnus Abrahamson

Magnus Abrahamson är präst i Svenska kyrkan. Sedan 2006 arbetar han som häktes- och fängelsepräst i Borås. Magnus Abrahamson har tidigare verkat som forskare och lärare vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. År 2002 disputerade han i tros- och livsåskådningsvetenskap. I avhandlingen diskuterar han olika tolkningar av Jesu uppståndelse.