Maria Ottensten

Maria Ottensten

Maria Ottensten är präst i Svenska kyrkan och tjänstgör i Göteborgs stift som kontraktsprost. Maria är också Doctor of Ministry in Preaching vid Lutheran School of Theology i Chicago.

Titlar av Maria Ottensten