Mats Åberg

Mats Åberg

Mats Åberg är en svensk kyrkomusiker och organist. Åberg var en drivande kraft bakom arrangemanget Falu Internationella Orgelakademi 1983–1993. Som orgelpedagog har Mats Åberg varit verksam vid Musikkonservatoriet Falun, Musikhögskolan i Göteborg och på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Förutom i Orgelskola finns Mats Åberg representerad i Verbums psalmbokstillägg med doppsalmen Gud Fader har skapat mig, som nummer 724. Den finns också publicerad i Kyrksång.
Mats Åberg ägnar sig även åt korsordskonstruktion och medverkar regelbundet i flera tidningar, bland annat Svenska Dagbladet.