Per-Erik Ragnarsson

Per-Erik Ragnarsson

Per-Erik Ragnarsson växte upp i Berge i Brunflo 1948. Han avled i mars 2008, 59 år gammal. Han studerade teologi i Uppsala, USA och i Jerusalem efter vilket han var chef för EFS Bokförlag, lärare vid Johannelunds teologiska högskola, och sjukhuspräst vid Löwenströmska sjukhuset i Uppsala.

Titlar av Per-Erik Ragnarsson