Ragnar Persenius

Ragnar Persenius

Ragnar Persenius är biskop i Uppsala stift sedan 2000. Han har en bakgrund som församlingspräst, stiftsadjunkt och lärare och är teologie doktor inom missionsvetenskap och ekumenik. Han har även varit kyrkosekreterare och direktor vid Stiftelsen Stora Sköndal.