Jesper Svartvik

Jesper Svartvik

Jesper Svartvik är född 1965, präst och forskare. Han har under många år forskat och undervisat om bland annat bibeltexternas tolkningshistoria.  År 2000 disputerade han med en avhandling om tidiga judisk-kristna relationer. I sin tjänst pendlar Jesper Svartvik mellan Lund och Jerusalem.