Victoria Rudebark

Victoria Rudebark

Victoria Rudebark är folkbildare, översättare, teolog och musiker. Hon bor i Glasgow sedan 2000 och arbetar deltid for Iona Community. Hon reser ofta till Sverige och håller i workshops om Ionas metoder för bibelanvändning, musik och liturgi.