Walter Übelacker

Walter Übelacker

Walter Übelacker är docent och pensionerad universitetslektor vid Lunds universitet. Han är född 1940 i Tyskland och har bedrivit teologiska studier i Tyskland, USA och Sverige. Walter disputerade 1989 på en avhandling om Hebreerbrevet som appell och har därefter skrivit en rad vetenskapliga artiklar med anknytning till Hebreerbrevet, mestadels med retoriska infallsvinklar.

Titlar av Walter Übelacker