Stäng

Nyhetsbrev

Anmäl dig och få information om nyheter och evenemang!

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan

  • 272 sidor
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Art.nr: 52632727

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan sammanställer vilka arbetsrättsliga regler som gäller i Svenska kyrkan.

Boken beskriver vad som gäller enligt lag, kyrkans omfattande kollektivavtal och kyrkoordning. Här behandlas alla områden en arbetsgivare har att hantera, från rekrytering till pensionsavgång; bestämmelser om anställning, MBL, löneöversyn, lönesättning, arbetstid, jämställdhetsplan, semester, föräldraledighet, sjukskrivning, rehabilitering, uppsägning, avsked och omställning.

Handbok i arbetsrätt innehåller även ett flertal mallar, t.ex. för anställningsbevis, disciplinpåföljd, varsel, uppsägning och avtalsförhandling.

Dett är den andra upplagan med de ändringar som skett genom Svenska kyrkans avtal 2008 samt lagändringar fram till den 1 januari 2009.