En bok om medarbetarskap

Fredrik Hedlund; Gunilla Lindén
  • 112 sidor
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Art.nr: 52635193

"Ideellt arbete kräver övning. Det ställer stora krav på de anställda att öppna och släppa in. Och det krävs hänsyn och respekt av oss som vill komma och vara med också."

"Med bara anställda blir ju allt på ett sätt enklare, mer ordning och reda, men inte lika utvecklande. Inget internationellt café som några driftiga dagmammor bjuder in till. Inga pensionerade lärare som läser läxor med asylsökande ungdomar på eftermiddagarna."

Det här är en bok för alla medarbetare i Svenska kyrkan. För dig som har ett uppdrag som ideell, förtroendevald eller församlingsanställd. Här finns texter:

• som bidrar till reflektion kring medarbetarskap, församling, ledarskap och tro
• som ger dig konkreta redskap i mötet med människor
• som visar på möjligheter att växa i tron och det andliga livet, enskilt eller tillsammans 
• där några medarbetare delar med sig av sina tankar om delaktighet, tro och ledarskap
• för församlingens ledarutbildning
• för enskild reflektion och eftertanke

Medverkande skribenter är Fredrik Hedlund, Bertil Johansson, Ann-Katrin Tideström, Åsa Nyström, Hannah Kroksson, Sara Jacobsson Grip och Cecilia Wadstein . Boken är ett samarbete mellan Verbum och Ideellt Forum i Svenska kyrkan.

Liknande titlar